Styrings- og ledelsesformer ved UiB

{{link http://www.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2004/11-25/096.htm Se saksforelegget}} til Universitetsstyrets møte 25. november om ledelsesformer ved UiB. Denne saken ble utsatt i forrige møte og sendt på hastehøring til fakultetene. Universitetsdirektørens reviderte forslag til vedtak innebærer at det innen 1.8.07 skal tilsettes instituttledere på alle institutt. For dekanenes vedkommende vil han nå avvente stortingsbehandlingen av den nye universitetsloven og rektors fremtidige rolle. Dette innebærer at vi får en periode til med valgt dekanus og fakultetsstyre.

Leave a Reply