Læreplaner i skolen

Læreplangruppenes utkast, versjon 2.0, lagt ut på nettsidene til utdanningsdirektoratet: {{link http://www.utdanningsdirektoratet.no/artikler/?id=24523}}.

Leave a Reply