Archive for December, 2004

Nyansatte ved instituttet.

Friday, December 17th, 2004

Fakultetsstyremøtet 15.12.04 vedtok å tilsette Christian Schlichtkrull, Alexander Vasil’ev, Christoph Kirfel, Runar Ile og Antonella Zanna Munthe-Kaas i faste førsteamanuensisstillinger ved instituttet. Det må være rekord for ett institutt i ett møte! Antonella tiltrer allerede 1. januar, mens alle vil være på plass i august neste år. I tidsrommet 1.8.04-1.8.05 vil det dermed tiltre minst åtte personer i faste stillinger: Bjørn Ian Dundas og Hans Julius Skaug i år og de fem ovenfor nevnte samt Henrik Kalisch neste år. Vi kan gratulere hverandre med nyrekruttering av høy kvalitet, og se frem til spennende år fremover.

Gode nyheter fra Forskningsrådet

Thursday, December 9th, 2004

Vi gratulerer Andreas Holmsen med postdokstipend og Bjørn Dundas med nettverksmidler for norsk algebraisk topologi. Følg linken “Innvilgede søknader” på {{link http://www.forskningsradet.no/ Forskningsrådets nettsted}}.