Gode nyheter fra Forskningsrådet

Vi gratulerer Andreas Holmsen med postdokstipend og Bjørn Dundas med nettverksmidler for norsk algebraisk topologi. Følg linken “Innvilgede søknader” på {{link http://www.forskningsradet.no/ Forskningsrådets nettsted}}.

Leave a Reply