Nyansatte ved instituttet.

Fakultetsstyremøtet 15.12.04 vedtok å tilsette Christian Schlichtkrull, Alexander Vasil’ev, Christoph Kirfel, Runar Ile og Antonella Zanna Munthe-Kaas i faste førsteamanuensisstillinger ved instituttet. Det må være rekord for ett institutt i ett møte! Antonella tiltrer allerede 1. januar, mens alle vil være på plass i august neste år. I tidsrommet 1.8.04-1.8.05 vil det dermed tiltre minst åtte personer i faste stillinger: Bjørn Ian Dundas og Hans Julius Skaug i år og de fem ovenfor nevnte samt Henrik Kalisch neste år. Vi kan gratulere hverandre med nyrekruttering av høy kvalitet, og se frem til spennende år fremover.

Leave a Reply