Archive for January, 2005

Symposium til ære for Helge Tverberg 2.-4. mars

Friday, January 28th, 2005

I forbindelse med at Helge Tverberg nærmer seg pensjonsalder, blir det avholdt et kombinatorikksymposium på instituttet til hans ære 2.-4. mars. Foredragsholdere blir Lars Døvling Andersen, Imre Barany, Anders Bjørner, Juergen Eckhoff, Kimmo Eriksson, Tor Helleseth, Aladar Heppes, Andreas Holmsen, David Larman, Dan Laksov, Svante Linusson, Peter McMullen, Jean-Pierre Roudneff, Richard Stanley, Rade Zivaljevic og Sinisa Vrecica.

(more…)

Matematisk seminar, søknadsfrist 11. februar

Friday, January 28th, 2005

Instituttet har på nytt fått midler fra Forskningsrådet til Matematisk seminar, kr 75.000 i 2005 og tilsagn om samme beløp for de to neste årene. De som ønsker å invitere utenlandske gjester leverer søknaden innen fredag 11. februar. I søknaden må en opplyse om det er gjort avtale med vedkommende forsker, fagområde, beløp det søkes om og tidsrom for besøket. Tidligere vedtak i arbeidsutvalget understreket betydningen av å begrunne søknadene godt og ta med bl.a. hvilken tilknytning de utenlandske forskerne har til institusjonen, og at en gjerne inviterer forskere som kan ha relevans for flere fagmiljøer ved instituttet.

Nye tilsettinger

Wednesday, January 26th, 2005

Fakultetsstyret vedtok i dag å tilsette Jan Martin Nordbotten som førsteamanuensis, med tiltredelse 1. januar 2008, og Geir Terje Eigestad som førsteamanuensisvikar i perioden frem til Jans tiltredelse. Vi ønsker Jan lykke til i de tre nærmeste årene, der UiB sentralt vil finansiere ham i 2006 og 2007, og ser samtidig frem til å ha Geir Terje hos oss i denne tiden.

Personlig annuum

Thursday, January 20th, 2005

I forbindelse med ordningen vi har med {{link http://www.mi.uib.no/stromme/aktuelt/arkiv/00000059.html personlige annua, belønningsmidler o.l.}} er det oppstått behov for å foreta en presisering hva disse midlene kan brukes til.
(more…)

Petroleumsrådet UiB

Thursday, January 20th, 2005

I går hadde dette rådet sitt konstituerende møte. Det skal fungere som et råd for petroleumsavdelingen i Unifob (UP). Dette er den Unifobavdelingen som huser SFFen CIPR, hvis omsetning utgjør over halvparten av avdelingen. Petroleumsrådet består av Harald Høiland, Arne Skauge, Kjell Sælen, samt instituttlederne ved de instituttene som er involvert i CIPR: Jan Petter Hansen, Olav Eldholm, Jarl Giske, Øyvind Andersen og Stein Arild Strømme. Formålet med rådet er blant annet å bedre kommunikasjonen mellom instituttene, fakultetet og Unifobavdelingen.

Baklengs inn i fremtiden?

Monday, January 17th, 2005

Rapporten {{link http://www.uhr.no/nasjonale-fakultetsmoter/realfagsressurser/index.html Baklengs inn i fremtiden?}} danner grunnlaget for oppslagene i BT i dag: {{link http://www.bt.no/utdanning/article331255 På bunnen i realfag – igjen}} og {{link http://www.bt.no/meninger/trine/article331270 Pengene som aldri kom}}.

Anvendt og beregningsorientert matematikk

Monday, January 17th, 2005

Gruppene i numerisk analyse ved II og anvendt matematikk ved MI ønsker å slå seg sammen til en gruppe for anvendt og beregningsorientert matematikk, under Matematisk institutt. Petter Bjørstad og Magne Espedal har skrevet et {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/compmath.pdf brev til fakultetet}} med forslag om å få til en slik organisering så raskt som mulig. De to gruppene har bestemt seg for å agere som en gruppe allerede nå, og har valgt Tor Sørevik til gruppeleder.

Jeg ønsker denne utviklingen velkommen, og vil gratulere den nye gruppen med et godt valg av navn.

Husk registrering av vitenskapelige arbeider i Frida

Thursday, January 13th, 2005

Jeg ber alle vitenskapelig ansatte om å registrere alle sine publikasjoner på {{link http://www.uib.no/frida/ Frida}} innen fristen 1. februar. Dette vil være med i grunnlaget for senere budsjett-tildelinger til instituttet, så det er viktigere nå enn før å få inn data. Som instituttleder er jeg pålagt å kvalitetskontrollere de innlagte data i etterhånd. Jeg ber derfor alle om å legge en kopi (eller særtrykk) av registrerte artikler i min posthylle. Disse vil bli returnert til hver enkelt så snart jeg er ferdig med min del av arbeidet.

eVITA

Tuesday, January 11th, 2005

Det foreligger et forslag til en nasjonal plan for koordinering og utvikling av “eVitenskap” i Norge. Planen innebærer et forslag til et program i Forskningsrådet kalt eVITA. Bak initiativet står bl.a. Morten Dæhlen, Helge Holden, Magne Espedal, Petter Bjørstad og Helge Drange, for å nevne noen. Forskningsrådet har sendt planen på høring til bl.a. UiB. Instituttet og fakultetet har ennå ikke fått noen formell henvendelse om saken, men jeg legger ut {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/eVITA-rapport.pdf eVITA-dokumentet i PDF-format}} slik at alle kan begynne å arbeide med innspill til vår uttalelse.

Godt år!

Monday, January 3rd, 2005

Jeg ønsker alle ved instituttet velkommen til et riktig godt og spennende nytt arbeidsår. Vi kan se frem til en rekke nye kolleger i løpet av året. Allerede 1. januar tiltrådte Antonella Zanna, så en spesiell velkomst går til henne.