eVITA

Det foreligger et forslag til en nasjonal plan for koordinering og utvikling av “eVitenskap” i Norge. Planen innebærer et forslag til et program i Forskningsrådet kalt eVITA. Bak initiativet står bl.a. Morten Dæhlen, Helge Holden, Magne Espedal, Petter Bjørstad og Helge Drange, for å nevne noen. Forskningsrådet har sendt planen på høring til bl.a. UiB. Instituttet og fakultetet har ennå ikke fått noen formell henvendelse om saken, men jeg legger ut {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/eVITA-rapport.pdf eVITA-dokumentet i PDF-format}} slik at alle kan begynne å arbeide med innspill til vår uttalelse.

Leave a Reply