Husk registrering av vitenskapelige arbeider i Frida

Jeg ber alle vitenskapelig ansatte om å registrere alle sine publikasjoner på {{link http://www.uib.no/frida/ Frida}} innen fristen 1. februar. Dette vil være med i grunnlaget for senere budsjett-tildelinger til instituttet, så det er viktigere nå enn før å få inn data. Som instituttleder er jeg pålagt å kvalitetskontrollere de innlagte data i etterhånd. Jeg ber derfor alle om å legge en kopi (eller særtrykk) av registrerte artikler i min posthylle. Disse vil bli returnert til hver enkelt så snart jeg er ferdig med min del av arbeidet.

Leave a Reply