Anvendt og beregningsorientert matematikk

Gruppene i numerisk analyse ved II og anvendt matematikk ved MI ønsker å slå seg sammen til en gruppe for anvendt og beregningsorientert matematikk, under Matematisk institutt. Petter Bjørstad og Magne Espedal har skrevet et {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/compmath.pdf brev til fakultetet}} med forslag om å få til en slik organisering så raskt som mulig. De to gruppene har bestemt seg for å agere som en gruppe allerede nå, og har valgt Tor Sørevik til gruppeleder.

Jeg ønsker denne utviklingen velkommen, og vil gratulere den nye gruppen med et godt valg av navn.

Leave a Reply