Petroleumsrådet UiB

I går hadde dette rådet sitt konstituerende møte. Det skal fungere som et råd for petroleumsavdelingen i Unifob (UP). Dette er den Unifobavdelingen som huser SFFen CIPR, hvis omsetning utgjør over halvparten av avdelingen. Petroleumsrådet består av Harald Høiland, Arne Skauge, Kjell Sælen, samt instituttlederne ved de instituttene som er involvert i CIPR: Jan Petter Hansen, Olav Eldholm, Jarl Giske, Øyvind Andersen og Stein Arild Strømme. Formålet med rådet er blant annet å bedre kommunikasjonen mellom instituttene, fakultetet og Unifobavdelingen.

Leave a Reply