Nye tilsettinger

Fakultetsstyret vedtok i dag å tilsette Jan Martin Nordbotten som førsteamanuensis, med tiltredelse 1. januar 2008, og Geir Terje Eigestad som førsteamanuensisvikar i perioden frem til Jans tiltredelse. Vi ønsker Jan lykke til i de tre nærmeste årene, der UiB sentralt vil finansiere ham i 2006 og 2007, og ser samtidig frem til å ha Geir Terje hos oss i denne tiden.

Leave a Reply