Matematisk seminar, søknadsfrist 11. februar

Instituttet har på nytt fått midler fra Forskningsrådet til Matematisk seminar, kr 75.000 i 2005 og tilsagn om samme beløp for de to neste årene. De som ønsker å invitere utenlandske gjester leverer søknaden innen fredag 11. februar. I søknaden må en opplyse om det er gjort avtale med vedkommende forsker, fagområde, beløp det søkes om og tidsrom for besøket. Tidligere vedtak i arbeidsutvalget understreket betydningen av å begrunne søknadene godt og ta med bl.a. hvilken tilknytning de utenlandske forskerne har til institusjonen, og at en gjerne inviterer forskere som kan ha relevans for flere fagmiljøer ved instituttet.

Leave a Reply