Archive for February, 2005

Personlig annuum, salderte prosjekt

Monday, February 28th, 2005

I forrige sak fremkommer det at instituttet har nesten 5 millioner kroner i oppsamlet overskudd. Selv om dette er mer enn gjennomsnittet på fakultetet, er faktum at samtlige institutt gikk med overskudd i 2004, og de samlede overføringer er på ca 30 millioner. Fakultetsdirektøren skriver i sitt saksforelegg til saken om overføring av midler:
(more…)

Om økonomi og budsjett

Monday, February 28th, 2005

{{link http://www.uib.no/mnfa/fakstyret/sakslister/2005/03_02/index.htm Sakspapirene til fakultetsstyremøtet 2. mars}} er lagt ut, med bl.a. regnskap 2004, overføring av midler til 2005 og revidert budsjett 2005.
(more…)

Strategisk plan for ABM

Tuesday, February 22nd, 2005

Gruppen for anvendt og beregningsorientert matematikk har nå utarbeidet en {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/abm-strategi.pdf strategisk plan}} for ABM. Dokumentet vil bli innarbeidet i instituttets totale strategiske plan.