Strategisk plan for ABM

Gruppen for anvendt og beregningsorientert matematikk har nå utarbeidet en {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/abm-strategi.pdf strategisk plan}} for ABM. Dokumentet vil bli innarbeidet i instituttets totale strategiske plan.

Leave a Reply