Archive for March, 2005

Helge Tverberg går av

Thursday, March 31st, 2005

Vi takker Helge Tverberg hjertelig for hans innsats for instituttet gjennom mer enn 46 år, og håper å ha ham rundt oss lenge ennå, selv om han blir pensjonist fra i morgen.

Søknad om opprykk til professor

Thursday, March 31st, 2005

Fristen for å søke om opprykk til professor etter kompetanse er 15. september hvert år. Søknader med vedlegg og utfylt opplysningsskjema sendes fakultetet. Se {{link http://xs.uib.no/bookmark.php?system=regler&file=total.xml&sL=1&id=Sect4_i__56148 Reglene for professoropprykk}} og {{link http://www.uib.no/persok/skjema/index.htm Opplysningsskjema for søknad om professoropprykk}}.

Allegaten 36

Tuesday, March 22nd, 2005

Det arbeides med et forslag der instituttet blir tilbudt Allegaten 36 mot å oppgi Kroepeliens hus. Dette vil medføre en betydelig økning av samlet kontorareal. Plantegninger av huset kan man se {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/allegaten36 her}}. Det største rommet i 1. etasje er delt i to med en skillevegg som ikke er inntegnet, men slik at den største delen passer til et lite seminarrom. Intensjonen er å samle hele instituttet i Realfagbygget, men det kan ta noen år ennå.

Peter Lax får Abelprisen

Thursday, March 17th, 2005

Se {{link http://www.abelprisen.no/no/ Abelprisens nettsted}} får nærmere opplysninger. Etter planen kommer prisvinneren til Bergen den 26. mai.

Norsk Matematisk Forening har generalforsamling

Thursday, March 10th, 2005

Den finner sted i Trondheim 17. mars, se {{link http://www.matematikkforeningen.no/05/generalforsamling.html}}.

Meltzerprisen 2005

Wednesday, March 9th, 2005

Vi gratulerer Jan Martin Nordbotten hjertelig med Meltzerprisen!

Ny stipendiat i ren matematikk

Monday, March 7th, 2005

Odd Jostein Mykland Tveitastøl tiltrer som universitetsstipendiat i morgen 8. mars. Han vil sitte på rom 613, og arbeide med algebraisk topologi. Velkommen skal han være!

Helge Tverberg fyller 70

Saturday, March 5th, 2005

I morgen fyller Helge Tverberg 70 år. Vi gratulerer! Vi har avviklet et symposium i forbindelse med dette. Vi vil også ha en instituttlunsj den 31. mars, som er Helges siste dag før han blir pensjonist.

ABM-prosessen

Saturday, March 5th, 2005

Fakultetet er innstilt på å fasilitere overflyttingen av numerikkgruppen fra II til MI. Fakultetsstyret avsatte i sitt møte sist onsdag en million i strategiske midler til dette, og håper at UiB sentralt matcher dette beløpet, samt yter en stipendiatstilling til den nye gruppen i anvendt og beregningsorientert matematikk. I går fredag var det et konstruktivt møte der fakultetetsledelsen ved dekanus og direktør var tilstede, foruten instituttlederne for II og MI, gruppeleder for ABM, og fakultetssekretariatets hovedpersoner innen undervisning, økonomi og arealsaker var tilstede. Kanskje vi kan få til noe allerede til sommeren!