ABM-prosessen

Fakultetet er innstilt på å fasilitere overflyttingen av numerikkgruppen fra II til MI. Fakultetsstyret avsatte i sitt møte sist onsdag en million i strategiske midler til dette, og håper at UiB sentralt matcher dette beløpet, samt yter en stipendiatstilling til den nye gruppen i anvendt og beregningsorientert matematikk. I går fredag var det et konstruktivt møte der fakultetetsledelsen ved dekanus og direktør var tilstede, foruten instituttlederne for II og MI, gruppeleder for ABM, og fakultetssekretariatets hovedpersoner innen undervisning, økonomi og arealsaker var tilstede. Kanskje vi kan få til noe allerede til sommeren!

Leave a Reply