Peter Lax får Abelprisen

Se {{link http://www.abelprisen.no/no/ Abelprisens nettsted}} får nærmere opplysninger. Etter planen kommer prisvinneren til Bergen den 26. mai.

Leave a Reply