Søknad om opprykk til professor

Fristen for å søke om opprykk til professor etter kompetanse er 15. september hvert år. Søknader med vedlegg og utfylt opplysningsskjema sendes fakultetet. Se {{link http://xs.uib.no/bookmark.php?system=regler&file=total.xml&sL=1&id=Sect4_i__56148 Reglene for professoropprykk}} og {{link http://www.uib.no/persok/skjema/index.htm Opplysningsskjema for søknad om professoropprykk}}.

Leave a Reply