Archive for April, 2005

Forskningstermin

Friday, April 29th, 2005

Se informasjon om søknad om forskningstermin på {{link http://www.uib.no/mnfa/forskn_termin/}}. Søknadene skal prioriteres og anbefales av instituttet, og intern frist er fredag 20. mai. Søknader leveres til Marie.

ABM-samlingen er vedtatt

Thursday, April 28th, 2005

Fakultetsstyret har nettopp vedtatt saken om samling av ABM på Matematisk institutt.

ABM-samlingen opp i fakultetsstyret

Saturday, April 23rd, 2005

Se {{link http://www.uib.no/mnfa/fakstyret/sakslister/2005/04_28/036.htm saksforelegget fra fakultetsdirektøren}}. Det foreslås å flytte numerikerne til MI allerede fra 1. juli.

Allegaten 36, visning og allmøte

Wednesday, April 20th, 2005

Alle interesserte er velkommen til synfaring i Allegaten 36 tirsdag 26. april kl 1130. {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/allegaten36/ Se tegninger her}}. Det største rommet i 1. etasje har en skillevegg som ikke er kommet med på tegningen.
Det inviteres samtidig til et allmøte i Auditorium Pi onsdag 27. april kl 1015. Tema for møtet: bruk av Allegaten 36.

Møte med Forskningsrådet

Monday, April 4th, 2005

Gudmund Høst fra Norges Forskningsråd besøker instituttet i morgen. Jeg vil presentere instituttet og dets planer, og Høst vil orientere om aktuell informasjon fra Forskningsrådet. Det blir også anledning for forskningsgrupper og/eller enkeltforskere til å presentere seg og snakke med Høst. Møtet finner sted i rom 534 og starter 1030. Alle er velkommen til å delta.
(more…)

Runar Ile er kommet

Monday, April 4th, 2005

Vår nye førstemanuensis i matematikk/matematikkdidaktikk Runar Ile hadde sin første arbeidsdag 1. april. Han sitter på rom 539 og har telefonnummer 55588295. Hjertelig velkommen skal han være!