Allegaten 36, visning og allmøte

Alle interesserte er velkommen til synfaring i Allegaten 36 tirsdag 26. april kl 1130. {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/allegaten36/ Se tegninger her}}. Det største rommet i 1. etasje har en skillevegg som ikke er kommet med på tegningen.
Det inviteres samtidig til et allmøte i Auditorium Pi onsdag 27. april kl 1015. Tema for møtet: bruk av Allegaten 36.

Leave a Reply