ABM-samlingen opp i fakultetsstyret

Se {{link http://www.uib.no/mnfa/fakstyret/sakslister/2005/04_28/036.htm saksforelegget fra fakultetsdirektøren}}. Det foreslås å flytte numerikerne til MI allerede fra 1. juli.

Leave a Reply