Forskningstermin

Se informasjon om søknad om forskningstermin på {{link http://www.uib.no/mnfa/forskn_termin/}}. Søknadene skal prioriteres og anbefales av instituttet, og intern frist er fredag 20. mai. Søknader leveres til Marie.

Leave a Reply