Statistikkgruppen til Allegaten 36

Etter en tids overveielse er det nå bestemt at det blir hovedparten av statistikkgruppen – pluss noen få fra ren matematikk – som vil befolke Allegaten 36. Den neste store oppgaven nå på arealsiden er å legge press i retning av å få implementert fakultetsstyrets vedtak om å samlokalisere hele instituttet i Realfagbygget så raskt som mulig.

Leave a Reply