Archive for July, 2005

Flytteprosessen er i gjenge

Thursday, July 21st, 2005

Hittil har følgende personer flyttet: Grethe Albrektsen, Gert Hana, Øystein Rødseth, Inga Berre, Helge Tverberg, Oddvar Iden, Trygve Johnsen, Arne Stray, Andreas Holmsen, Odd Jostein Tveitastøl, Tor Sørevik, Terje Espelid, og kanskje noen til jeg har glemt. Hjertelig takk for sporty innsats til dere!

Alexander Vasiliev er kommet

Thursday, July 21st, 2005

I går kom Alexander Vasiliev til instituttet. Han sitter på 513 (Øystein Rødseths gamle kontor) og har telefonnummer 5558 4855 og e-post alexander.vasiliev@mi.uib.no. Hjertelig velkommen til Alex!

Innflyttingen i Allegaten 36 i gang!

Friday, July 15th, 2005

Øystein Rødseth har i dag sin første arbeidsdag i Allegaten 36, etter at flyttelasset hans gikk i går. I dag er også flyttelasset til Oddvar Iden og Helge Tverberg kommet i hus. Forhåpentligvis vil alle trives i det nye bygget.

Gratulerer med dagen

Friday, July 1st, 2005

Fra i dag av har instituttet fått følgende nye medlemmer: Petter Bjørstad, Oddvar Christiansen, Terje Espelid, Alexander Malyshev, Hans Munthe-Kaas og Tor Sørevik kommer fra Institutt for Informatikk, mens Henrik Kalisch kommer fra NTNU. Velkommen skal dere være, alle sammen!