Archive for August, 2005

Publikasjonskanaler

Friday, August 26th, 2005

På nettstedet {{link http://www.uhr.no/utvalg/forskning/vitenskapeligpublisering/}} kan man finne lister over publikasjonskanaler på såkalt nivå 1 og nivå 2. Publiserte artikler i tidsskrifter på nivå 2 teller for tiden fem ganger så mye som andre artikler i departementets “resultatkomponent for forskning” i budsjettsammenheng. Det er derfor grunn til å forsøke å få artikler inn på nivå 2.
(more…)

Strategiarbeid

Wednesday, August 24th, 2005

I forbindelse med budsjettet har instituttet sendt inn et kortfattet {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/Strategi-MI.pdf strategidokument}} til fakultetet. Siden instituttet nettopp har fått mange nye medlemmer, er det naturlig å arbeide grundigere med en strategisk plan i tiden som kommer. Dokumentet må derfor betraktes som midlertidig og ufullstendig.

Roman Kozlov er kommet

Wednesday, August 17th, 2005

Etter at Roman Kozlov tiltrådte sist mandag, er instituttets bemanning nå på det nærmeste komplett. Roman sitter på 647 og har telefon 55584870. Velkommen til ham, og lykke til med høstsemestret for oss alle.

Flere nye er ankommet

Thursday, August 11th, 2005

Nye vitenskapelige ansatte fra 1.8: førsteamanuensene Christoph Kirfel, Christian Schlichtkrull, Alexander Vasiliev, og postdok Morten Brun. Med dette er “Nye matematisk institutt” omtrent på plass. Velkommen!

Fakultetets forskningsstrategi

Thursday, August 11th, 2005

Fakultetets {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/Forskningsstrategi-MN.pdf Forskningsstrategi for 2006-2010}} ble vedtatt av fakultetsstyret 15. juni.