Archive for September, 2005

Matematiker rektor i Oslo

Friday, September 30th, 2005

Geir Ellingsrud, tidligere professor ved vårt institutt, er valgt til ny rektor ved UiO. Vi gratulerer!

Bjørn Dundas tildeles Foreleserprisen 2004/05

Wednesday, September 28th, 2005

Professor Bjørn Ian Dundas har vunnet Foreleserprisen for undervisningsåret 2004/05. Utdelingen av prisen vil skje 18.oktober, kl.12.00 i “Vrimlearealet”, 1.etasje, Realfagbygget. Etterpå, 12.30, vil prisvinneren holde en forelesning i Auditorium 3 om sin forskning vinklet på en populærvitenskapelig måte. Dette er andre året på rad at prisen havner på MI. Gratulerer til Bjørn!

Nye regler for reiseløyve

Wednesday, September 28th, 2005

Det nye er at instituttleder kan innvilge reiseløyve inntil 3 måneder. Se {{link http://xs.uib.no/xs2.php?system=regler&file=total.xml&version=latest&id=Sect4.i__53279&sL=3 reglementsamlingens side om saken}}. Instituttet skal rapportere årlig til fakultetet om faglige reiser, så merk punktene om skriftlig søknad om reiseløyve og skriftlig rapport etterpå!
(more…)

Bergens forskningsstiftelse

Wednesday, September 21st, 2005

UiB fikk en {{link http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=221204164909.xml stor julegave}} fra Trond Mohn i fjor. Første utlysning av midler fra Bergens forskningsstiftelse er nå å finne på {{link http://www.uib.no/bfs/}}, i norsk og engelsk versjon. Merk at søknadsfristen er allerede 21. oktober!

Gratulerer med 60-årsdagen!

Monday, September 19th, 2005

Hjertelige gratulasjoner til Dag Tjøstheim i dag!

Allegaten 36 avlyst!

Friday, September 16th, 2005

Overraskende nyhet i går: universitetsledelsen har bestemt at Allegaten 36 skal tas fra matnat-fakultetet og isteden brukes av IT-avdelingen, som vokser betydelig fra 1.1.06 og ikke lenger får plass til alle sine i BT-bygget. Som følge av dette blir det ikke noe av den flyttingen av statistikkgruppen til Allegaten som vi har planlagt de siste månedene. Isteden beholder vi Kroepeliens hus og kan få tilleggsarealer på Geofysen. Det vil ta noe tid å utrede mulige måter å forholde seg i den nye situasjonen.

Strategiske planer

Wednesday, September 7th, 2005

{{link http://elg.uib.no/strategi/index.php Strategisk plan 2005-2010 for forskning, utdanning og formidling ved UiB}} ble vedtatt 9. juni 2005. Matnatfakultetet har også vedtatt sin {{link http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/strategidokumenter/mn_forskningsstrategi.pdf forskningsstrategi 2006-2010}} i fakultetsstyremøtet 15. juni 2005.