Strategiske planer

{{link http://elg.uib.no/strategi/index.php Strategisk plan 2005-2010 for forskning, utdanning og formidling ved UiB}} ble vedtatt 9. juni 2005. Matnatfakultetet har også vedtatt sin {{link http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/strategidokumenter/mn_forskningsstrategi.pdf forskningsstrategi 2006-2010}} i fakultetsstyremøtet 15. juni 2005.

Leave a Reply