Allegaten 36 avlyst!

Overraskende nyhet i går: universitetsledelsen har bestemt at Allegaten 36 skal tas fra matnat-fakultetet og isteden brukes av IT-avdelingen, som vokser betydelig fra 1.1.06 og ikke lenger får plass til alle sine i BT-bygget. Som følge av dette blir det ikke noe av den flyttingen av statistikkgruppen til Allegaten som vi har planlagt de siste månedene. Isteden beholder vi Kroepeliens hus og kan få tilleggsarealer på Geofysen. Det vil ta noe tid å utrede mulige måter å forholde seg i den nye situasjonen.

Leave a Reply