Bergens forskningsstiftelse

UiB fikk en {{link http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=221204164909.xml stor julegave}} fra Trond Mohn i fjor. Første utlysning av midler fra Bergens forskningsstiftelse er nå å finne på {{link http://www.uib.no/bfs/}}, i norsk og engelsk versjon. Merk at søknadsfristen er allerede 21. oktober!

Leave a Reply