Archive for October, 2005

Instituttseminar 3.-4. november

Friday, October 28th, 2005

Vi skal ha et instituttseminar på Alver Hotell 3.-4. november. Program, deltakerliste og diverse relevante pekere ligger på {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/alver.html}}.

Unge fremragende forskere

Wednesday, October 26th, 2005

{{link http://www.forskningsradet.no/forport/application?childAssetType=GenerellArtikkel&lang=en&childId=1094141706729&pageid=International Informasjon}} om tredje EURYI call.

“Rom”forskning – det finnes kulere rom enn verdensrommet

Monday, October 17th, 2005

Et populærvidenskapelig foredrag ved Bjørn Ian Dundas, beregnet på 1. års studenter og oppover. Tirsdag 18.10 kl. 12:30, aud. 3 i Realfagbygget. Se {{link http://www.mi.uib.no/~dundas/poptop/poptop.html manus her}}!