Archive for January, 2006

Registrering av publikasjoner i Frida

Wednesday, January 18th, 2006

Frist for rapportering av publikasjoner for 2005 ved UiB er satt til 15. februar 2006. Se {{link http://www.uib.no/frida/}} for nærmere informasjon.
(more…)

Frie forskningsinitierte prosjekter

Thursday, January 5th, 2006

Universitetsstyret har satt av 5,5 mill kr for 2006 til frie forskerinitierte prosjekter. Det vil fungere som en ekstra mulighet for søknader til Forskningsrådet som fikk god evaluering men likevel ikke nådde opp. Selve utlysningen ligger {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/Frie-forskerinit-prosj2.pdf her}}. Merk at søknad må gå gjennom instituttet. Ta kontakt i tide dersom du vil søke!

Linuxklient fra IT-avdelingen

Wednesday, January 4th, 2006

Styringsgruppa for standardisert Linux klient (Jan Berger Henriksen, Stein Arild Strømme, Jan Kristian Walde Johnsen og Tor Bu) har etter fagleg råd frå ei prosjektgruppe (Robert Svendsen, Bjørn Tore Sund, Birger Wathne og Ole Arntzen) valt Fedora Core som standard Linuxklient ved UiB og vil utstyra denne klienten med fylgjande standard programvare:
(more…)

Hans Fredrik Nordhaug tilsatt

Monday, January 2nd, 2006

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde, Hans Fredrik Nordhaug, er fra 1.1.06 tilsatt som førsteamanuensis II i matematikk (informasjonsteknologiske verktøy) ved instituttet, en 20% stilling. Hans arbeidsoppgaver er knyttet til IKT-støtte for vitenskapelig programvare, herunder programvare for fremstilling av matematisk tekst og grafikk. Hans Fredrik har sin doktorgrad fra MI, og har hjulpet oss hele tiden, som stipendiat, postdoc, og også etter at han flyttet til Molde. Velkommen skal han være!

Velkommen til et nytt år!

Monday, January 2nd, 2006

Dette blir det første året på lenge med bortimot full bemanning. Jeg ønsker alle lykke til med forskning, undervisning, formidling og administrasjon.