Frie forskningsinitierte prosjekter

Universitetsstyret har satt av 5,5 mill kr for 2006 til frie forskerinitierte prosjekter. Det vil fungere som en ekstra mulighet for søknader til Forskningsrådet som fikk god evaluering men likevel ikke nådde opp. Selve utlysningen ligger {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/Frie-forskerinit-prosj2.pdf her}}. Merk at søknad må gå gjennom instituttet. Ta kontakt i tide dersom du vil søke!

Leave a Reply