Archive for February, 2006

Doktorgradsveiledning

Friday, February 17th, 2006

Instituttet uteksaminerte 7 doktorander i 2005. Veiledere tilknyttet instituttet var: Jarle Berntsen og Magne Espedal (2 grader hver), og Helge Dahle, Kristian Dysthe, Hans Karlsen, Trond Mannseth og Dag Tjøstheim (1 grad hver). Tallene summeres til mer enn 7 fordi Espedal/Mannseth var sammen om å veilede en kandidat, og tilsvarende med Karlsen/Tjøstheim. Stor takk til veilederne, som også i hovedsak har skaffet tilveie ekstern prosjektfinansiering! (Bare en av disse kandidatene var universitetsstipendiat.)

Mastergradsveiledning

Friday, February 17th, 2006

Instituttet hadde rekordhøyt antall mastergrader i fjor, nemlig 29. Jeg vil gjerne uttrykke takk til veilederne. Her er de som har hatt veiledningsansvar for mer enn en av disse gradene: Gunnar Fløystad 4, Jarle Berntsen, Hans Karlsen, Jostein Paulsen og Dag Tjøstheim 3, og Magne Espedal, Ivar Heuch, Trygve Johnsen, Trygve Nilsen og Xue-Cheng Tai 2. Det kan bli tøft å holde oppe en tilsvarende produksjon i år, men på sikt bør vi ligge rundt 30 i året.

Antall tellende artikler (oppdatert 23.2)

Friday, February 17th, 2006

I tråd med foregående innslag, der jeg uttrykker mine betenkeligheter vedrørende kategoriinndelingen av journaler, vil jeg her gi en liste over dem som har minst tre tellende artikler i 2005, uansett kategori:
(more…)

Publikasjoner og “resultatlister”

Friday, February 17th, 2006

Jeg vil kommentere et aspekt ved de to forrige blogginnslagene. Det er nok slik at forskning alltid har vært preget av konkurranse, og forskningsfronten er en konkurransearena. Men i det siste er det blitt et større fokus på kvantitet, i form av antall vitenskapelige publikasjoner, som følge av budsjettmodellen for universitetssektoren. I denne sammenhengen er det viktig å understreke at det ikke nødvendigvis alltid er sammenheng mellom kvantitet og kvalitet! Og det tiltaket som har som formål å “måle” kvaliteten, nemlig inndelingen av journaler i to kategorier med tredobbel vekt på kategori 2, er i seg selv meget problematisk. Det kan selvsagt være gode faglige grunner til å velge et tidsskrift i kategori 1 for et gitt arbeid. Jeg ønsker å uttrykke stor takk og anerkjennelse til all den seriøse forskning som drives ved instituttet, ikke minst av dem som ikke sto på listene mine.

Mer om publikasjoner i 2005 (oppdatert 23.2)

Thursday, February 16th, 2006

Når forskningskomponenten skal beregnes i budsjettsammenheng, gis artikler i kategori 2 vekt 3, mens kategori 1 har vekt 1. Det skal også divideres med antall forfattere. Eksempel: har man en artikkel i et tidsskrift av kategori 2 med en medforfatter, krediteres man 1,5 for denne artikkelen. Her er de personer som har 1,5 eller mer etter denne regnemåten i 2005:
(more…)

Publikasjoner i 2005 (oppdatert 23.2)

Tuesday, February 14th, 2006

Det ser ut til at instituttet får 52 tidsskriftartikler tellende i databasen, hvorav 10 er i kategori 2 (den kategorien som gir størst uttelling). Oversikt over kategori 2-tidsskriftene i naturvitenskap og teknologi ligger {{link http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/kanalSok.do?tittelSoek=&issn=&nivakode_klasseid=46&status_klasseid=&fagkode=55&kanaltype= her}}. Merk at biomedisinske tidsskrifter ikke er med på denne listen (se linken for å finne frem til disse). Følgende personer ved instituttet har publisert i kategori 2 i 2005:
(more…)

Fasadeendring avslått

Friday, February 10th, 2006

Vi har søkt om tillatelse til å sette inn vinduer i to rom i Autogården med tanke på å omgjøre dem til kontorer. Kommunen har nå avslått søknad om fasadeendring av estetiske hensyn.
(more…)

Irina Markina er kommet

Thursday, February 2nd, 2006

Instituttet har engasjert Irina Markina som førsteamanuensis i seks måneder fra 1. februar, og nå er hun kommet, fra Chile. Hun sitter inntil videre på Alexander Vasilievs kontor, 513, og deler også telefonnummer 84855 med ham. Hjertelig velkommen skal hun være!