Doktorgradsveiledning

Instituttet uteksaminerte 7 doktorander i 2005. Veiledere tilknyttet instituttet var: Jarle Berntsen og Magne Espedal (2 grader hver), og Helge Dahle, Kristian Dysthe, Hans Karlsen, Trond Mannseth og Dag Tjøstheim (1 grad hver). Tallene summeres til mer enn 7 fordi Espedal/Mannseth var sammen om å veilede en kandidat, og tilsvarende med Karlsen/Tjøstheim. Stor takk til veilederne, som også i hovedsak har skaffet tilveie ekstern prosjektfinansiering! (Bare en av disse kandidatene var universitetsstipendiat.)

Leave a Reply