Mastergradsveiledning

Instituttet hadde rekordhøyt antall mastergrader i fjor, nemlig 29. Jeg vil gjerne uttrykke takk til veilederne. Her er de som har hatt veiledningsansvar for mer enn en av disse gradene: Gunnar Fløystad 4, Jarle Berntsen, Hans Karlsen, Jostein Paulsen og Dag Tjøstheim 3, og Magne Espedal, Ivar Heuch, Trygve Johnsen, Trygve Nilsen og Xue-Cheng Tai 2. Det kan bli tøft å holde oppe en tilsvarende produksjon i år, men på sikt bør vi ligge rundt 30 i året.

Leave a Reply