Publikasjoner og “resultatlister”

Jeg vil kommentere et aspekt ved de to forrige blogginnslagene. Det er nok slik at forskning alltid har vært preget av konkurranse, og forskningsfronten er en konkurransearena. Men i det siste er det blitt et større fokus på kvantitet, i form av antall vitenskapelige publikasjoner, som følge av budsjettmodellen for universitetssektoren. I denne sammenhengen er det viktig å understreke at det ikke nødvendigvis alltid er sammenheng mellom kvantitet og kvalitet! Og det tiltaket som har som formål å “måle” kvaliteten, nemlig inndelingen av journaler i to kategorier med tredobbel vekt på kategori 2, er i seg selv meget problematisk. Det kan selvsagt være gode faglige grunner til å velge et tidsskrift i kategori 1 for et gitt arbeid. Jeg ønsker å uttrykke stor takk og anerkjennelse til all den seriøse forskning som drives ved instituttet, ikke minst av dem som ikke sto på listene mine.

Leave a Reply