Archive for March, 2006

Lennart Carleson fikk Abelprisen!

Thursday, March 23rd, 2006

Vi gratulerer!

Abelprisvinner 2006 kunngjøres i morgen

Wednesday, March 22nd, 2006

23. mars kl 12.00 kunngjør preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Ole Didrik Lærum, hvem som tildeles Abelprisen for 2006. Prisen er på 6 millioner kroner og omtales ofte som matematikkens Nobelpris. Etter kunngjøringen vil leder av den internasjonale Abelkomiteen, Erling Størmer, gi en begrunnelse for valg av prisvinner. Deretter vil Marcus du Sautoy, University of Oxford gi en populærvitenskapelig presentasjon av årets prisvinner og hans arbeid. Skal vi ta noe hint fra denne personen, kan vi sjekke hans {{link http://www.maths.ox.ac.uk/~dusautoy/1hard/listpub.htm publikasjonsliste}}. Der var det mye om zetafunksjoner! Vi håper å finne navnet på prisvinneren på {{link http://www.abelprisen.no/no/ Abelprisens eget nettsted}} i morgen!

Lunsjmøter hver fredag

Tuesday, March 21st, 2006

Heretter vil jeg hver fredag (hvis jeg ikke er forhindret) omtrent kl. 1215 i atriet bruke litt tid til å gi informasjon og svare på spørsmål, forhåpentligvis uten at dette griper altfor sterkt inn i lunsjfreden. Det er anledning til å gi meg innspill på forhånd om ting jeg bør si noe om. Velkommen til lunsj!

Individuell rett til forskning i fare?

Tuesday, March 21st, 2006

Arbeidsretten har avsagt kjennelse for at staten ikke opptrådte tariffstridig da Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) i 2005 opphevet de sentrale retningslinjene for fordeling av arbeidstiden mellom forskning og undervisning ved universitetene og høyskolene – jfr. {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/fordeling-arbeidstid.tif departementets rundskriv av 10. januar 2005}}. Her er {{link http://www.forskerforbundet.no/upload/18107/Arbeidsretten_160306.pdf Arbeidsrettens kjennelse}}. Dette betyr at den individuelle rett til 50% forskningstid for vitenskapelig ansatte juridisk sett er overstyrt av institusjonens styringsrett. For institusjonen som helhet skal det stadig være lik vekt på forskning og undervisning.

Porteføljeutvalgets innstilling

Wednesday, March 15th, 2006

Det {{link http://www.mi.uib.no/stromme/aktuelt/arkiv/00000157.html utvalget som ble oppnevnt}} til å vurdere instituttets kursportefølje har levert sin {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/portefolje.pdf innstilling}}. Denne vil nå bli oversendt til programstyret for videre behandling. Hjertelig takk til utvalget for grundig arbeid! (NB! Ikke bruk Acrobat Reader til å skrive ut dokumentet på en HP-skriver av type 4050.)

Resultat av ekstrarunde foreligger

Tuesday, March 14th, 2006

{{link http://meldinger.uib.no/nettavis/?modus=vis_nyhet&id=31223 Dagens melding i På Høyden}} forteller om hvem som nådde opp i {{link http://www.mi.uib.no/stromme/aktuelt/arkiv/00000162.html UiBs “ekstrarunde”}} for forsmådde søknader til Forskningsrådet. Det ble utdelt 5,5 millioner til 21 personer, hvorav en var MIs Alexander Vasiliev.

Kommentarer

Thursday, March 9th, 2006

Som en prøveordning vil jeg åpne bloggen for kommentarer. Det er altså åpent for å kommentere mine bloggoppslag (og eventuelt kommentere kommentarer).

Rombytte

Thursday, March 9th, 2006

Fra i dag av er Audun Holme på rom 533, mens Håkon Kjenes og Irina Markina deler rom 521. Audun og Håkon beholder sine telefonnumre, mens Irina får telefonnummer 5558 2853.

Meltzerpris til blogger

Wednesday, March 8th, 2006

Meltzers pris for fremragende formidling 2005 tildeles Jill Walker og Peter Emil Kaland. Walker får prisen for aktiv og nyskapende formidling gjennom nye kommunikasjonsformer, først og fremst blogging. Se {{link http://meldinger.uib.no/?meldingstype=pressemelding&id=31126 pressemeldingen}}. Og kikker man nærmere på den {{link http://jilltxt.net/?p=1623 prisvinnende gjenstanden}}, finner man en hyggelig referanse 🙂 Vel fortjent Meltzerpris!

Avslag på søknad om fasadeendring anket

Wednesday, March 8th, 2006

Fakultetet ved Bente Bjørknes har anket avslaget på vår søknad om å få sette inn vinduer i to rom, jfr. {{link http://www.mi.uib.no/stromme/aktuelt/arkiv/00000165.html tidligere sak}} om dette.