Avslag på søknad om fasadeendring anket

Fakultetet ved Bente Bjørknes har anket avslaget på vår søknad om å få sette inn vinduer i to rom, jfr. {{link http://www.mi.uib.no/stromme/aktuelt/arkiv/00000165.html tidligere sak}} om dette.

Leave a Reply