Resultat av ekstrarunde foreligger

{{link http://meldinger.uib.no/nettavis/?modus=vis_nyhet&id=31223 Dagens melding i På Høyden}} forteller om hvem som nådde opp i {{link http://www.mi.uib.no/stromme/aktuelt/arkiv/00000162.html UiBs “ekstrarunde”}} for forsmådde søknader til Forskningsrådet. Det ble utdelt 5,5 millioner til 21 personer, hvorav en var MIs Alexander Vasiliev.

Leave a Reply