Porteføljeutvalgets innstilling

Det {{link http://www.mi.uib.no/stromme/aktuelt/arkiv/00000157.html utvalget som ble oppnevnt}} til å vurdere instituttets kursportefølje har levert sin {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/portefolje.pdf innstilling}}. Denne vil nå bli oversendt til programstyret for videre behandling. Hjertelig takk til utvalget for grundig arbeid! (NB! Ikke bruk Acrobat Reader til å skrive ut dokumentet på en HP-skriver av type 4050.)

Leave a Reply