Individuell rett til forskning i fare?

Arbeidsretten har avsagt kjennelse for at staten ikke opptrådte tariffstridig da Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) i 2005 opphevet de sentrale retningslinjene for fordeling av arbeidstiden mellom forskning og undervisning ved universitetene og høyskolene – jfr. {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/fordeling-arbeidstid.tif departementets rundskriv av 10. januar 2005}}. Her er {{link http://www.forskerforbundet.no/upload/18107/Arbeidsretten_160306.pdf Arbeidsrettens kjennelse}}. Dette betyr at den individuelle rett til 50% forskningstid for vitenskapelig ansatte juridisk sett er overstyrt av institusjonens styringsrett. For institusjonen som helhet skal det stadig være lik vekt på forskning og undervisning.

Leave a Reply