Lunsjmøter hver fredag

Heretter vil jeg hver fredag (hvis jeg ikke er forhindret) omtrent kl. 1215 i atriet bruke litt tid til å gi informasjon og svare på spørsmål, forhåpentligvis uten at dette griper altfor sterkt inn i lunsjfreden. Det er anledning til å gi meg innspill på forhånd om ting jeg bør si noe om. Velkommen til lunsj!

2 Responses to “Lunsjmøter hver fredag”

  1. Stein Arild Strømme says:

    Jeg skal vurdere om det bør lages en e-post eller kanskje et oppslag på denne bloggen i etterkant av disse lunsjmøtene.

  2. Audun Holme says:

    Dette er et godt tiltak, men disse lunsjmøtene bør absolutt følges av en kort e-post til alle, der det gis en liste over de tema som ble tatt opo. Stikkord er nok. Da vet også de som ikke var tilstede ved akkurat denne lunsjen hva som foregikk.

Leave a Reply