Abelprisvinner 2006 kunngjøres i morgen

23. mars kl 12.00 kunngjør preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Ole Didrik Lærum, hvem som tildeles Abelprisen for 2006. Prisen er på 6 millioner kroner og omtales ofte som matematikkens Nobelpris. Etter kunngjøringen vil leder av den internasjonale Abelkomiteen, Erling Størmer, gi en begrunnelse for valg av prisvinner. Deretter vil Marcus du Sautoy, University of Oxford gi en populærvitenskapelig presentasjon av årets prisvinner og hans arbeid. Skal vi ta noe hint fra denne personen, kan vi sjekke hans {{link http://www.maths.ox.ac.uk/~dusautoy/1hard/listpub.htm publikasjonsliste}}. Der var det mye om zetafunksjoner! Vi håper å finne navnet på prisvinneren på {{link http://www.abelprisen.no/no/ Abelprisens eget nettsted}} i morgen!

Leave a Reply