Archive for March, 2006

Dårlige resultater i Matematikkrådstesten 2005

Thursday, March 2nd, 2006

Se {{link http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1238172.ece Omtale i Aftenposten}}.

Pressemelding fra Norsk Matematikkråd

Thursday, March 2nd, 2006

Norsk matematikkråd har nå offentliggjort en rapport om grunnleggende kunnskap i matematikk blant studenter som begynner på matematikkrevende studier. Over 7000 studenter fra universiteter og høgskoler deltok høsten 2005 på vår undersøkelse, som er den tiende i rekken. Vi har gjennomført slike undersøkelser jevnlig siden 1982, og dette gjør det mulig å se utviklingen over et langt tidsrom. Undersøkelsen er tilgjengelig på våre nettsider {{link http://www.mi.uib.no/nmr/}}.
(more…)

Matematikk er lett!

Thursday, March 2nd, 2006

{{link http://pub.tv2.no/nettavisen/ibergen/article572882.ece}}