Archive for April, 2006

eVITA-utlysning

Thursday, April 6th, 2006

{{link http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?aid=1142297106521&c=MidlerParent&cid=1142297104703&erAktiv=true&p=1138710474407&pagename=ForskningsradetNorsk%2FPage%2FStandardSidemal Lenke til Forskningsrådets utlysning}}. De som har planer om å søke bes om å holde instituttlederen informert! Søknadsfristen er allerede 26. april, en god uke etter påske.

Forskningstermin

Thursday, April 6th, 2006

Det er nå klart for en ny søknadsrunde om tildeling av forskningstermin. Søknader leveres til Marie innen mandag 29. mai. Instituttet har frist til 1. juni 2006 for å oversende søknadene om forskningstermin til fakultetet i prioritert rekkefølge. Oppdatert informasjon vedrørende søknad om forskningstermin finnes på {{link http://www.uib.no/mnfa/forskn_termin/}}.