Archive for May, 2006

Forskerforbundet sier opp særavtalen

Tuesday, May 30th, 2006

Fra {{link http://www.forskerforbundet.no/templates/Page.aspx?id=17546 Forskerforbundets nettsider}}: “(28.04.06) Hovedstyret i Norsk forskerforbund vedtok torsdag 27. april enstemmig å si opp {{link http://www.forskerforbundet.no/templates/Page.aspx?id=10645 særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høgskolene}}. Avtalen sies opp til bortfall, med virkning fra 1. august 2006.”

Kommentarer

Friday, May 26th, 2006

For å gjøre aktueltsidene mer levende, har jeg åpnet for kommentarer til hvert oppslag fra nå av. Synspunkter er velkomne!

Macaulay 2

Friday, May 26th, 2006

Et faglig oppslag til en forandring: Jeg har lagt ut {{link http://www.mi.uib.no/stromme/teknisk/lokal.html instruksjoner i bruk av Macaulay 2}}.

matematikk.org vinner pris for beste nettsted

Friday, May 19th, 2006

Dataforeningens pris for beste nettsted er tildelt {{link http://www.matematikk.org matematikk.org}}.
(more…)

Møbiusprisen

Tuesday, May 2nd, 2006

{{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/Invitasjonsbrev.pdf Forskningsrådet inviterer}} forskningsmiljøene og enkeltforskere til å fremme forslag til kandidater til årets pris. Frist for innsending av forslag satt til tirsdag 20.juni 2006.

Publisering ved UiB

Tuesday, May 2nd, 2006

NIFU har laget en {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/NIFUSTEP6-2006.pdf rapport}} om vitenskapelig publisering ved UiB, med mange interessante refleksjoner og data.