Møbiusprisen

{{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/Invitasjonsbrev.pdf Forskningsrådet inviterer}} forskningsmiljøene og enkeltforskere til å fremme forslag til kandidater til årets pris. Frist for innsending av forslag satt til tirsdag 20.juni 2006.

Leave a Reply