Publisering ved UiB

NIFU har laget en {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/NIFUSTEP6-2006.pdf rapport}} om vitenskapelig publisering ved UiB, med mange interessante refleksjoner og data.

Leave a Reply