Archive for June, 2006

Godt nytt for matematikkstudenter

Wednesday, June 7th, 2006

{{link http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article798676.ece Dagens næringsliv skriver om dette}}. Etter år med laber interesse, skriker næringslivet etter folk med matematikk-kompetanse.
(more…)

EU-nettverk til MI

Monday, June 5th, 2006

{{link http://www.mi.uib.no/~ava004/ Alexander Vasiliev}} er leder for en nettverkssøknad HARMONIC AND COMPLEX ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS til European Science Foundation (ESF). Dette er et stort nettverk, med 53 forskere fordelt på 30 noder i 10 land. Gode nyheter: søknaden har gått inn! Budsjettet foreligger ikke ennå, men nettverket er over fire år med antatt start tidlig 2007.