EU-nettverk til MI

{{link http://www.mi.uib.no/~ava004/ Alexander Vasiliev}} er leder for en nettverkssøknad HARMONIC AND COMPLEX ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS til European Science Foundation (ESF). Dette er et stort nettverk, med 53 forskere fordelt på 30 noder i 10 land. Gode nyheter: søknaden har gått inn! Budsjettet foreligger ikke ennå, men nettverket er over fire år med antatt start tidlig 2007.

Leave a Reply